Ya Tuhanku, Ridhailah Para Guru Kami, Rahmatilah Orang Tua Kami (Maulid Diba')

Table of Contents

Kata salah satu ahli hikmah, setiap diri kita memiliki dua macam orang tua. Satu orang tua jasad, satu orang tua ruh.

Orang tua jasad, adalah ibu dan bapak kita, yang melalui perantara mereka, jasad/raga kita terlahir di dunia.

Orang tua ruh, adalah guru-guru kita, yang melalui perantara mereka, ruh/jiwa kita menjadi hidup.

Bagi penulis, guru itu ada banyak sekali. Siapapun yang mengajari dan memberi hidup kita arti, bisa saja menjadi guru kami.

Tak terkecuali, ibu dan bapak kami, yang sepantasnya menjadi guru-guru pertama kami.

Selamat hari guru, selamat hari ibu, selamat hari ayah, selamat dan salam teriring berkah semoga senantiasa terlimpah kepada beliau-beliau yang mempunyai sifat rahmah.

*


يَا رَبِّ وَارْضَ عَنِ الْمَشَاِيخْ ۞ يَا رَبِّ وَارْحَمْ وَالِدِيْنَا
 "Ya Tuhanku, anugerahilah keridaan kepada para guru,
Ya Tuhanku, rahmatilah orang-orang tua kami"
(Maulid Ad-Diba'i)

Doa untuk guru

Tabik,

Achmad Syarif S
Achmad Syarif S Saya seorang santri dan sarjana pertanian. Menulis adalah cara saya bercerita sekaligus berwisata

Post a Comment