Al-Khabir, Yang Maha Memiliki Pengetahuan Yang Sangat Dalam dan Tersembunyi (32)

Table of Contents
Al khabir

Makna Al-Khabir

Kata Al-Khabir berkisar maknanya pada dua hal, yaitu pengetahuan dan kelemahan. Khabir dalam segi Bahasa dapat berarti mengetahui.

Kata khabir digunakan untuk mendalami masalah. Seorang pakar dalam bidangnya dinamai khabir. Kata ini biasa digunakan untuk menunjuk pengetahuan yang mendalam dan sangat rinci menyangkut hal-hal yang tersembunyi.

Menurut Imam Ghazali, Al-Khabir adalah yang tidak tersembunyi bagi-Nya hal-hal yang sangat dalam dan yang disembunyikan, tidak terjadi sesuatu pun dalam kerajaan-Nya yang di dunia maupun di alam raya kecuali diketahui-Nya.

Tidak bergerak satu zarrah (atom) atau diam, tidak bergejolak jiwa, tidak juga tenang, kecuali ada beritanya di sisi-Nya.

Al-Khabir artinya

Meneladani Sifat Al-Khabir

Apabila ingin meneladani sifat ini, kita dituntut untuk berusaha mengenal jati diri kita, mengetahui gejolak nafsu dan tipu dayanya, mampu merasakan atau membedakan antara bisikan nafsu, bisikan setan, dan ilham malaikat.

Kita juga diminta untuk mendalami dan mengetahui duduk persoalan yang kita lakukan, sehingga tidak bertindak atau mengikuti kecuali atas dasar pengetahuan yang jelas.

Demikian.

Wa Allah a'lam.

Diringkas dan dikutip dari referensi:
Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif Al-Qur’an, karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab hlm. 158-160.
Achmad Syarif S
Achmad Syarif S Saya seorang santri dan sarjana pertanian. Menulis adalah cara saya bercerita sekaligus berwisata

Post a Comment