Kebaikan Dibalas Hanya Dengan Kebaikan Pula (Tafsir Ar-Rahman: 60)

Table of Contents
Dibaca normal 2 menit

Surah ar-rahman

Seringkali kita dihadapkan pada sebuah ajakan kebaikan. Namun kita merasa ragu melakukannya. Padahal ada banyak reward (pahala) atau fadhilah (keutamaan) dari sebuah amal yang baik.

Berikut sedikit uraian Tafsir Al-Mishbah surah ar-Rahman ayat 60 tentang balasan amal kebaikan.

***

﴿هَلۡ جَزَاۤءُ ٱلۡإِحۡسَـٰنِ إِلَّا ٱلۡإِحۡسَـٰنُ﴾
[الرحمن ٦٠]

“Allah berfirman: Apakah yakni tidak ada balasan amal-amal kebaikan kecuali anugerah Ilahi yang berupa kebaikan pula.

Sementara ulama menetapkan rumus yang berbunyi: Bila ada satu kata yang berbentuk ma’rifah/definite lalu kata itu diulang dalam satu kalimat, maka makna kata yang disebut pertama itu sama dengan makna kata yang disebut di kali kedua.

Sebaliknya, jika kata itu berbentuk nakirah/indefinite noun, maka yang kedua berbeda dengan yang pertama.

Ayat di atas merupakan salah satu pengecualian dari rumus tersebut. Di sini kata (الإحسان) al-ihsan diulangi dua kali, namun makna kata yang sama tersebut berbeda. Yang pertama berarti perbuatan yang baik (amal-amal saleh) dan yang kedua penganugerahan yang baik (kenikmatan surgawi).

***

Meski amal baik bukanlah satu-satunya patokan baik-tidaknya seseorang di hadapan Allah, setidaknya kita dapat menjadikan amal kebaikan itu sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat dan anugerah yang diberi ‘cuma-cuma’ oleh Allah.

Disertai niat mendayagunakan semua pemberian-Nya dalam kebaikan, sebagai wujud pengabdian diri seorang hamba yang sudah selayaknya patuh kepada Al-Ghofur dan Ar-Rahman.

Wa Allah a’lam.

Achmad Syarif S
Achmad Syarif S Saya seorang santri dan sarjana pertanian. Menulis adalah cara saya bercerita sekaligus berwisata

Post a Comment