Sabar; Jalan Mengenal Diri, Langkah Mengenal Tuhan

Table of Contents
quote sabar

"Ketidakberdayaan manusia" adalah wujud kelemahan.
"Rahmat Tuhan" bagi orang yang beriman adalah keagungan.

Kadang seseorang akan merasakan ketidakberdayaan diri manakala ia dirundung masalah, sehingga mendorongnya untuk bersikap sabar.

Rasa inilah yang kemudian menyadarkannya, bahwa manusia serba tak berdaya, sedangkan Tuhan mempunyai rahmat yang luar biasa.

Tawadlu,
Husnudzzon.

Wa Allah a'lam.
Achmad Syarif S
Achmad Syarif S Saya seorang santri dan sarjana pertanian. Menulis adalah cara saya bercerita sekaligus berwisata

Post a Comment