Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Urip Minongko Koyo Wong Tani

Urip Minongko Koyo Wong Tani

Urip kui minongko koyo wong tani.

Ikhtiyare rupo laku kang dingelmuni.
Tawakkale rupo ngelmu kang dilakoni.

Lakune koyo olehe nandur songko wenihe,
ngrabuk ben tambah subur lemahe,
nyiram ben dadi seger tandurane,
panen ben iso dinikmati hasile,
masarake ben soyo tambah manfaate.

Ngelmune koyo olehe ndeleng mongso kang gonta-ganti gak kena diatur dewe,
Udan sitik diremeni, kakean udan disengiti.
Panas sitik manfaati, panas terus madhoroti.
Hama moro dikon bali, penyakit teka ora digandrungi.

Yen awal nandur wis ono i'tiqade,
Mangka yen gagal panen wis ono hikmahe.

Kabeh minongko koyo wong tani.
Kewajibane dewe namung ikhtiyar, rupo laku kang dingelmuni. Hasile piye ya kudu tawakkal, rupo ngelmu kang dilakoni.

Wa Allah a'lam
Achmad Syarif S
Achmad Syarif S Bermedia dalam Jeda

1 comment for "Urip Minongko Koyo Wong Tani"