Duh Gusti; Syair Permohonan, Penghambaan Sejati

Table of Contents
Duh Gusti; Syair Permohonan, Penghambaan Sejati berdoa prayer
"Duh Gusti," adalah senandung khas yang dilantunkan oleh Mbah Nun dan Kiai Kanjeng. Syairnya bersumber dari 2 ayat terakhir surat Al-Fatihah. Syair yang sangat sesuai didengarkan dan dilantunkan untuk bermunajat, saat pagi maupun petang.

~

Syair Kiai Kanjeng : Duh Gusti

Duh Gusti mugi paringo ing margi kaleresan,
(Ya Allah, semoga Engkau memberikan jalan kebenaran)

kados margining manungso kang manggih kanikmatan,
(Seperti jalan manusia yang menemukan kenikmatan)

sanes margining manungso kan Paduko laknati
(bukan jalan manusia yang Engkau laknati)Achmad Syarif S
Achmad Syarif S Saya seorang santri dan sarjana pertanian. Menulis adalah cara saya bercerita sekaligus berwisata

Post a Comment